Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
62 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nr ... 2015-12-03
61 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2015 Rektora UKSW z dnia 30 kwietnia 2015 ... 2015-11-26
60 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania imprez masowych na UKSW 2015-11-26
114 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na ok... 2015-11-19
112 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2015-11-19
111 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Aleksandry Łapacz do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla... 2015-11-19
110 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2015-11-19
59 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2014 Rektora UKSW z dnia 30 września 2014 ... 2015-11-19
58 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych wzorów umów do Regulaminu zarządzania p... 2015-11-19
57 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająceg... 2015-11-19