Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
56 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wewnętrznej sprawozdawczości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2015-11-09
55 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego d... 2015-11-06
133 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczaj... 2015-10-22
132 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2015-10-22
131 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2015-10-22
130 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 147/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2015-10-22
129 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 148/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2015-10-22
128 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2015-10-22
127 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na... 2015-10-22
126 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w ... 2015-10-22