Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
48 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkula... 2015-09-30
47 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
46 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
45 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich 2015-09-30
44 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-30
43 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-28
42 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-29
41 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-28
40 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.... 2015-09-18
39 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-18