Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji oraz nadania jej regulaminu organizacyjnego

pozycja 51
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-10-08
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi jednostka regulamin utworzenie zarządzenie zmieniające ewaluacja
załączniki