Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
103 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra Stefana Heinricha na recenzenta w postępowaniu... 2015-12-17
102 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 100/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawi... 2015-12-17
101 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 175/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu ... 2015-12-17
100 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 176/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2015 rok 2015-12-17
99 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 177/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie... 2015-12-17
96 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 178/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2015-12-17
95 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 179/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki organizacy... 2015-12-17
72 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznan... 2015-12-17
71 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora UKSW z dnia 30 września 2015 r.... 2015-12-19
70 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty dodatku stażowego i dodatku specjalnego ... 2015-12-17