Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I, II oraz III stopnia dla cudzoziemców realizujących część toku studiów w ramach programu stypendialnego Polski Erasmus dla Ukrainy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie