Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
93 2015 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwer... 2015-12-17
69 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie C... 2015-12-16
68 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2016 2015-12-16
67 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracowni... 2015-12-14
66 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sporządzania umów oraz prowadzenia Centralnego ... 2015-12-14
65 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2015-12-14
84 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 27/2013 Rektora UKSW z dnia 13 sierpnia 2013 r. w spraw... 2015-12-14
64 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cy... 2015-12-08
83 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia godzin rektorskich w dniu 17 grudnia 2015 r. 2015-12-04
63 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie składania oświadczeń przez osoby przystępujące do konkursów na ni... 2015-12-03