Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 57
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-11-19
rok 2015
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci stypendium zapomoga doktorant socjalne
załączniki