Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2014 Rektora UKSW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i udostępniania miejsc parkingowych na terenie UKSW