Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 72/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane, i wypłaty wsparcia indywidualnego (stypendium) dla pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2015-1-PL01-KA103-016108

pozycja 72
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-12-17
rok 2015
kategoria Nauka
podkategoria Wymiana międzynarodowa
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus działania zdecentralizowane
załączniki