Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 174/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 100/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz zasad przyjęć na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 102
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2015-12-17
rok 2015
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja postępowanie rekrutacyjne nabór zmiana uchwały efekty uczenia się
załączniki