Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
1 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013... 2014-02-12
11 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w spr... 2014-02-05
10 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2014 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 r. ... 2014-01-31
9 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50/2013 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 201... 2014-01-31
8 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. ... 2014-01-29
7 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 48/2013 Rektora UKSW z dnia 8 lipca 2013r. w spr... 2014-01-27
99 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „ Przebudowa systemu sygnalizacji p. pożarowych w Nowym Gmachu Dydaktyczn... 2014-01-23
98 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa Budynku Rektoratu ( Stary Gmach)-UKSW wraz z termomodernizacją... 2014-01-23
97 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2014-01-23
96 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersytetu Otwartego UKSW 2014-01-23