Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
106 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu – Statutu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-02-20
105 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 157/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2013 r. w spr... 2014-02-20
104 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę 120/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2014-02-20
103 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat 2014-02-20
102 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat 2014-02-20
101 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2014-02-20
100 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Ministra za całokształt dorobku 2014-02-20
97 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2014 Rektora UKSW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelniany... 2014-02-17
13 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie nr 48/2013 Rektora UKSW z dnia 8 lipca 2013r. w spra... 2014-02-11
12 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 roku 2014-02-12