Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
137 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Szkoła Mówców. Podyplomowe Studia Praktyczne” 2014-04-24
136 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Komunikacja w biznesie” 2014-04-24
135 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 69/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących... 2014-04-24
134 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia,... 2014-04-24
133 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademic... 2014-04-24
132 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
131 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organi... 2014-04-24
130 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych 2014-04-24
129 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
128 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat 2014-04-24