Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
127 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat 2014-04-24
126 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2014-04-24
125 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2014-04-24
124 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2014-04-24
27 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2014 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-04-25
26 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2014 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-04-24
25 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Te... 2014-04-15
24 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2014 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w... 2014-04-14
265 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów nauczycieli akademickich realizujących pensum na ... 2014-04-04
23 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 47/2005 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2005r. w ... 2014-04-04