Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

pozycja 11
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-02-05
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia doktoranckie opłaty opłata zarządzenie zmieniające usługi edukacyjne
załączniki