Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
246 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na... 2014-12-18
88 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 90/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013 r. w sp... 2014-12-09
87 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 89/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-12-04
86 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 85/2014 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2014 r. w ... 2014-12-05
85 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-12-03
84 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2014 Rektora UKSW z dnia 30 września 2014 r. ... 2014-12-03
83 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2015 2014-12-03
82 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r... 2014-11-26
81 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w UKSW Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej 2014-11-26
80 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2014-11-24