Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2014 Rektora UKSW z dnia 13 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie niebędących na... 2014-03-14
267 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca Decyzje nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie o... 2014-03-06
17 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej uczelni 2014-03-06
16 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r. zmieniające zarządzenie nr 33/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 roku w spr... 2014-03-07
15 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie działalności Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2014-03-07
268 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 04 marca 2014r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2014-03-04
269 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie elektronicznej korespondencji służbowej oraz zasad korzystania z kont po... 2014-03-03
14 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2014 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2014-02-27
108 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2014-02-20
107 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wdrożenia w Uniwersytecie zdecentralizowanej gospodarki finansowej 2014-02-20