Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
31 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla p... 2014-04-28
30 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UKSW nr 18/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o... 2014-04-28
29 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2014/2015 2014-04-28
28 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2013 r. w... 2014-04-29
143 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzecz... 2014-04-24
142 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzecz... 2014-04-24
141 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-04-24
140 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli na Wydziale Matematyczno-Przyro... 2014-04-24
139 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr 40/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków stud... 2014-04-24
138 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy na Wydziale Nauk Ped... 2014-04-24