Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 25/2001 Rektora UKSW z dnia 19 listopada 2001r. ... 2014-04-02
21 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2014-03-28
123 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2014-03-20
122 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Departament of Mathematics and Statistics Missouri Universi... 2014-03-20
121 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie Misji i Strategii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014 – 2020 2014-03-20
120 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-03-20
119 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 28/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2014-03-20
118 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 105/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2014-03-20
117 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 184/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji dyscyplinarnej do sp... 2014-03-20
116 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych 2014-03-20