Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie nr 48/2013 Rektora UKSW z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2013/2014

pozycja 13
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-02-11
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studenci opłaty opłata kursy dokształcające usługi edukacyjne
załączniki