Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca Decyzje nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych

pozycja 267
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2014-03-06
rok 2014
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi ocena zmiana decyzji ankieta ocena zajęć
załączniki