Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 33/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Departament of Mathematics and Statistics Missouri University of Science and Technology (USA) a Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 122
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2014-03-20
rok 2014
kategoria Nauka
podkategoria Wymiana międzynarodowa
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zagraniczni cudzoziemcy wydział umowa o współpracy podmiot zagraniczny
załączniki