Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego „Kwartalnik Na... 2013-10-14
28 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego „Przegląd Teol... 2013-10-14
31 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 74/2013 Rektora UKSW z dnia 8 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierd... 2013-10-08
32 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 73/2013 Rektora UKSW z dnia 4 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i udostępnia... 2013-10-04
35 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 70/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013 r. w sprawie systemu koordynacji działalności naukowo-badawczej 2013-10-03
34 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 71/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013 r. w sprawie utworzenia Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych 2013-10-03
33 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013 r. w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW 2013-10-03
36 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 69/2013 Rektora UKSW z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za godzinę ponadwymiarową realizowaną w ramach odpłatnych form kształcenia 2013-10-01
38 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia oraz... 2013-09-27
37 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-09-27