Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
229 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2013-09-26
228 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 2013-09-26
227 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat 2013-09-26
226 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 2013-09-26
225 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2012-2016 2013-09-26
224 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej 2013-09-26
39 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 66/2013 Rektora UKSW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Kardynała Stefa... 2013-09-24
263 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie rejestracji koła naukowego 2013-09-23
41 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013r. w sprawie obowiązku wdrożenia i obsługi Elektronicznej Platformy Usług Adm... 2013-09-23
40 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania kwalifikowanego podpisu elekt... 2013-09-23