Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia oraz stosowani wzorów