Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. zmieniające zarządzenie Nr 48/2013 Rektora UKSW w sprawie wysokości op... 2013-10-28
19 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 86/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania list studentów, doktorantów, uc... 2013-10-28
271 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu w UKSW Internetowego czasopisma naukowego Wydziału Prawa Kanonicznego Annuarium Iuri... 2013-10-24
268 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Regulaminu – Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-10-24
266 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 58/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu pracy Senackiej Komisji ds. Odznaczeń o... 2013-10-24
264 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz zatwie... 2013-10-24
262 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Senatu UKSW w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickic... 2013-10-24
261 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2013-10-24
256 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2013-10-24
255 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2013-10-24