Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
107 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 30 milionów z... 2013-01-24
106 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie działań oszczędnościowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku budżetowym 2013 2013-01-24
105 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nadzwyczajna Nr 1/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. z racji śmierci Jego Eminencji Księdza kardynała Józefa Glempa Prymasa Seniora 2013-01-24
1 2013 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie Zarządzenia Nr 62/2012 Rektora UKSW z dnia 24 września 2012 r. 2013-01-24
97 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora UKSW z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukac... 2013-01-18
98 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia,... 2013-01-14
313 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/13 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu struktur organizacyjno-kadrowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013-01-10
99 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2013-01-04
315 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji „Ośrodka Badań nad Mazowszem im. Biskupa Jana Chrapka” 2013-01-04
314 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 1/13 Rektora UKSW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji stanowisk pracy 2013-01-03