Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
254 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2013-10-24
253 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2013-10-24
252 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 148/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2013-10-24
251 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 147/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r.nw sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ... 2013-10-24
250 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Małgorzaty Zakrzewskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki „Polskie Radio – Radio dla C... 2013-10-24
24 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2013 Rektora UKSW z dnia 22 października 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówi... 2013-10-22
25 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2013 Rektora UKSW z dnia 17 października 2013r. w sprawie utworzenia Biura Budżetowania i Kontrolingu 2013-10-17
27 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 78/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013r. w sprawie organizacji przygotowania psychol... 2013-10-15
26 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi... 2013-10-15
30 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie Regulaminu Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Ste... 2013-10-14