Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
249 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana dr Ludwika Sobolewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki „Telewizja Polska S.A." 2013-09-26
248 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatora programu... 2013-09-26
247 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzec... 2013-09-26
246 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 2013-09-26
245 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Gospodarka Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji 2013-09-26
244 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów pie... 2013-09-26
243 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-09-26
242 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ponownego przyjęcia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-09-26
241 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 137/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 44/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie... 2013-09-26
240 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu "Identyfikacji wybranych grup kult... 2013-09-26