Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
260 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/2013 Rektora UKSW z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-11-15
16 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie nr 25/2001 Rektora UKSW z dnia 19 listopada 2001r.... 2013-11-08
17 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do... 2013-11-06
18 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. ... 2013-11-05
15 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013r. w sprawie struktury Kancelarii Rektora UKSW 2013-10-31
14 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Biura Prawnego w Zespół Radców Prawnych 2013-10-31
4 2013 Pismo okólne Pismo Okólne 4/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2013 r. zmiana w składzie Komisji dyscyplinarnej 2013-10-29
23 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października... 2015-12-28
22 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 2013-10-28
21 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 41/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r... 2013-10-28