Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
280 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2013-12-19
279 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w s... 2013-12-19
278 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Księdzu prof. dr. hab. Kazimier... 2013-12-19
258 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013r. ( w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2013-12-18
8 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 97/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracownik... 2013-12-13
9 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 96/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013... 2013-12-11
7 2013 Pismo okólne Pismo Okólne nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie składu Rady Bibliotecznej 2013-12-11
6 2013 Pismo okólne Pismo Okólne 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 2/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lutego 2013 r.. 2013-12-11
5 2013 Pismo okólne Pismo Okólne 5/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r.. 2013-01-11
10 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 95/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie nr 32/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r.w spra... 2013-12-03