Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2013/2014 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 17
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2013-11-06
rok 2013
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna stypendium zapomoga student socjalne
załączniki