Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 94/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyznaczenia dni 23, 24 i 27 grudnia 2013 r. dniami wolnymi od p... 2013-11-28
12 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zara... 2013-11-27
13 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego... 2013-11-22
277 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wstępnej opinii dotyczącej zniesienia obowiązku wystawiania indeks... 2013-11-21
276 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na ok... 2013-11-21
275 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę 120/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie... 2013-11-21
274 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołan... 2013-11-21
273 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w... 2013-11-21
272 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 159/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla st... 2013-11-21
259 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 32/2013 Rektora UKSW z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-11-20