Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2013/2014 z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 13
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2013-11-22
rok 2013
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna stypendium zapomoga doktorant student socjalne
załączniki