Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 70/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowe metody nauczania w matematyce”