Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 25 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej”, przyjętego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na podpisanie umowy z partnerem zagranicznym w celu realizacji komponentu ponadnarodowego.

pozycja 148
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2012-03-22
rok 2012
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi programy unijne realizacja projektu umowa o współpracy podmiot zagraniczny
załączniki