Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
143 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia na ... 2011-05-26
142 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania w ... 2011-05-26
141 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010 2011-05-26
3 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok ... 2011-05-26
140 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2010 2011-05-26
139 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieok... 2011-05-26
138 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie rekrutacji na nowo utworzony kierunek studiów na rok akademicki 2011/12 2011-05-26
137 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz og... 2011-05-26
136 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia c... 2011-05-26
135 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akade... 2011-05-26