Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 53/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów

pozycja 4
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2011-12-09
rok 2011
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi umowa cywilnoprawna zarządzenie zmieniające umowy cywilnoprawne przeniesienie praw autorskich umowa zlecenie umowa o dzieło
załączniki