Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 48/2009 Rektora UKSW z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 11
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2009-10-15
rok 2009
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi niestacjonarne odpłatne zarządzenie zmieniające wzory umów
załączniki