Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
59 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsz... 2009-11-30
194 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 113/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu do realizacji zadań przypisanych UKSW w ramach Projektu pod nazwą Foresight regionalny d... 2009-11-26
193 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 112/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dzielnica Ołtarzew) 2009-11-26
192 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 111/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Paprotni (Klasztor Niepokalanów) 2009-11-26
191 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 110/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
190 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 109/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Apostolstwa na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
189 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 108/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Mariologii na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
188 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 107/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa projektu UKSW w Warszawie pod nazwą: "Poprawa jakości nauc... 2009-11-26
187 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 106/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji inwestycji pod nazwą: Studio radiowo-telewizyjne UKSW w Warszawie 2009-11-26
186 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 105/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu inwestycyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok 2009 2009-11-26