Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 27/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy... 2008-07-14
59 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu opisu dokumentów dotyczących wydatków wspólnych przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 2008-06-27
29 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia, studentów oraz ucz... 2008-06-27
28 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących ... 2008-06-27
27 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-06-27
26 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-06-27
128 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 61/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie opinii o utworzeniu kursu dokształcającego w zakresie praw człowieka i prawa humanitarnego dla Wojska Polskiego 2008-06-26
127 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 60/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2008/2009 2008-06-26
126 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 59/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia podyplomowych studiów z teologii w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-06-26
125 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu 2008-06-26