Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
124 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 57/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie katedry Teologii Życia Społecznego na Wydziale Teologicznym 2008-06-26
123 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 56/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowej katedry na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2008-06-26
122 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 55/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi 2008-06-26
121 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 54/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2007 2008-06-26
60 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/2008 Rektora UKSW z dnia 4 czerwca 2008 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2008-06-04
31 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 20/2008 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2008/2009 2008-05-30
30 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 21/2008 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-05-30
120 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 53/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-05-29
119 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 52/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego 2008-05-29
118 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 51/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 2008 rok 2008-05-29