Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
117 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej dz... 2008-05-29
116 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-05-29
115 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 48/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie finansowania inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie - obiekt dla... 2008-05-29
114 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 47/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie planu inwestycyjnego UKSW na rok 2008 2008-05-29
113 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 46/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2007 2008-05-29
111 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007 2008-05-29
110 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 43/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 2008-05-29
109 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studiów - europeistyka 2008-05-29
108 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 41/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy między UKSW i Uniwersytetem d\'Auvergne Clermont Ferrand 1 2008-05-29
107 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 40/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy między UKSW i Uniwersytetem Qingdao Binhai 2008-05-29