Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 84/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne, trybu wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

pozycja 151
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2008-11-27
rok 2008
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nagroda rektora nagroda ministra
załączniki