Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 7/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na „Sprzątanie obiektów UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5 – etap I”.

pozycja 8
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2007-02-02
rok 2007
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja budynek budynków
załączniki