Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 6/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym oraz oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na „Remont generalny i przebudowa Budynku nr 12 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”

pozycja 6
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2007-02-02
rok 2007
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja remont budynek
załączniki