Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
136 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 55/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2006-12-11
135 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 54/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2006-12-11
75 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla dokt... 2006-12-11
134 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 53/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniach 11-13 grudnia 2006 r. 2006-12-08
74 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalistycznych badań lekarskich dotyczących kandydatów ubieg... 2006-12-05
73 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wykonywania zadań należących do Prorektora do Spraw Kształcenia... 2006-12-05
133 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 52/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2006-11-30
172 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2006 rok 2006-11-23
171 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania... 2006-11-23
170 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Psychologicznych i Pedagogi... 2006-11-23