Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 16/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

pozycja 38
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2006-05-09
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi limit miejsc studia rok akademicki
załączniki