Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
77 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2005-11-07
76 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich 2005-11-05
43 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ... 2005-11-04
42 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zasad zaciągania zobowiązań finansowych, w tym dokonywania wy... 2005-11-04
145 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stanowiska Senatu UKSW wobec kryteriów i trybu przeprowadzania o... 2005-10-27
144 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdani... 2005-10-27
143 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia umowy w formie we... 2005-10-27
142 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu ... 2005-10-27
41 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2005 r. w sprawie dni wolnych od pracy 2005-10-17
87 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 5/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie powołania na czas kadencji 2005-2008 Senackich Komisji sta... 2005-10-14